WPROWADZENIE


Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Plants4Humans sp. z o.o. W całym serwisie terminy “Plants For Humans”, "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Plants4Humans sp. z o.o. Plants For Humans oferują tę stronę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi na tej stronie dla Ciebie - użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków i zasad podanych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na poniższe warunki i postanowienia ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym te dodatkowe warunki i zasady cytowane w niniejszym dokumencie i / lub dostępne przez umieszczone hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy przeglądają, są sprzedawcami, klientami i / lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług - korzystając z dowolnej części witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do bieżącego sklepu podlegają również warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usługi, publikując aktualizacje i / lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewnia nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.


§1. WARUNKI SKLEPU ONLINE

  Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

  Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

  Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnych kodów o charakterze destrukcyjnym.

  Złamanie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie Twoich Usług.


  §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

   Rozumiesz, że twoje treści (nie zawierające informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

   Użytkownik zgadza się nie powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu w witrynie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

   Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w żaden inny sposób na niniejsze Warunki.


   §3. DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

    Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, pełne ani aktualne. Materiały na tej stronie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako jedyne podstawy do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji.

    Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

    Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne służą jedynie jako punkt odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.


    §4. MODYFIKACJE DO USŁUG I CENY

     Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

     Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

     Nie ponosimy wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


     §5. PRODUKTY LUB USŁUGI

      Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

      Dokładamy wszelkich starań, aby wyświetlać tak dokładnie, jak to możliwe kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz twojego komputera dokładnie odda kolory oferowanych przez nas produktów.

      Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w każdym indywidualnym przypadku.

      Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według własnego uznania.

      Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania jakiegokolwiek produktu w dowolnym czasie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi dokonanej na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

      Nie gwarantujemy, że jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną naprawione.


      §6. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIU I KONTO

       Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, powiadomimy Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazywania zamówień, które według naszej wyłącznej opinii wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

       Zgadzasz się na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty wygaśnięcia, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się w razie potrzeby.

       Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów


       §7. LINKI STRON TRZECICH

        Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

        Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować użytkownika do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbadanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony osób trzecich lub za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

        Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Zapoznaj się dokładnie z zasadami i praktykami strony trzeciej i upewnij się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do strony trzeciej.


        §8. KOMENTARZE UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE DOKUMENTY

         Jeśli, na naszą prośbę, wyślesz określone zgłoszenie (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby, prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, przez e-mail, pocztę lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy w dowolnym czasie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na jakimkolwiek nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujecie. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani (1) do utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzi na wszelkie komentarze.

         Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które określamy według naszego wyłącznego uznania, jako niezgodne z prawem, obraźliwe, zagrażające, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub w inny sposób kontrowersyjne lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług .

         Zobowiązujesz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Zobowiązujesz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów lub zawierać wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie w odniesieniu do źródła wszelkich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze przesłane przez Ciebie lub jakiekolwiek strony trzecie.


         §9. DANE OSOBOWE

          Podanie danych osobowych podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności kliknij tu


          §10. BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

           Czasami na naszej Witrynie mogą pojawiać się informacje, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia) .

           Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia nie jest stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, należy podjąć w celu wskazania, że ​​wszystkie informacje w Serwisie lub na powiązanych stronach zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.


           §11. NIEDOZWOLONE WYKORZYSTYWANIE

            Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabronione jest korzystanie z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonania lub uczestniczenia w jakimkolwiek bezprawnym działaniu; (c) naruszając przepisy prawa i obowiązujące ustawy (d) naruszając nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) do nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie lub niepełnosprawność; (f) do przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do przesyłania lub przekazywania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonowanie lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do działań, które można uznać za spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócania lub omijania zabezpieczenia Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia oferowania Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej z powodu naruszenia jakichkolwiek zabronionych zastosowań.


            §12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

             Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

             Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

             Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym czasie, bez powiadomienia.

             Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na własne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczone Państwu za pośrednictwem usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) są dostarczane "tak jak jest" i "jak dostępne" do użytku użytkownika, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, ekspresowej lub domniemane, w tym wszystkie domniemane gwarancje lub warunki wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

             W żadnym przypadku Plants For Humans, nasi pracownicy, partnerzy, kontrahenci, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkody wtórne, w tym, między innymi, utracone korzyści, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności z korzystania z którejkolwiek z usług lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym między innymi z błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub udostępnionej w inny sposób za pośrednictwem usługi, nawet jeśli powiadomiono o ich możliwości. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego dozwolonego przez prawo.


             §13. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

              Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności Plants For Humans, naszych partnerów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców i pracowników z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez osoby trzecie z powodu lub w związku z naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług.


              §14. KLAUZULA SALWATORYJNA

               W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejszych Warunków. Takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


               §15. ROZWIĄZANIE UMOWY

                Obowiązki i zobowiązania stron poniesione przed datą wygaśnięcia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.

                Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują, o ile nie zostaną rozwiązane przez Ciebie lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub po zakończeniu korzystania z naszej witryny.

                Jeśli w naszym osądzie nie spełniasz lub podejrzewamy, że nie udało Ci się spełnić któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty będziesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty zakończenia; i / lub może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).


                §16. WAŻNOŚĆ POROZUMIENIA

                 Niewykonanie lub egzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

                 Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady opublikowane przez nas w tej Witrynie lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie przez Użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).

                 Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie mogą być interpretowane w odniesieniu do strony opracowującej.


                 §17 PRAWO WŁAŚCIWE

                  Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają przepisom prawa obowiązującym w Polsce.


                  §18 ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

                   W każdej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie.

                   Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.


                   §19 INFORMACJE KONTAKTOWE

                   Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy przesyłać do nas na adres pomoc@plantsforhumans.com.