REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLANTS FOR HUMANS

Poniżej znajdziesz zasady korzystania ze sklepu internetowego Plants For Humans dostępnego pod adresem https://plantsforhumans.com/ nazywanego dalej Sklepem. Strona internetowa znajdująca się pod tym adresem należy do Plants4Humans sp. z o.o., a dokument ten nazywamy dalej Regulaminem. Jeśli piszemy w formie „my” (Nasze, Nasz) – mamy na myśli Plants For Humans. Dotyczy to również zdań, gdy używamy słów takich jak np. „płacimy”, „przesyłamy”, „realizujemy”. Jeśli piszemy w formie „Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.) – mamy na myśli Klienta. Dotyczy to również zdań, gdy używamy słów takich jak np. „zobowiązujesz się”, „możesz”, „informujesz”. 


WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:
  1. komputer/ tablet/ telefon z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą aplikacji JavaScript,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nasz Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j.). i określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności:
  1. zasady dokonywania korzystania ze Sklepu Plants For Humans,
  2. warunki i zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Plants For Humans,
  3. warunki i zasady dostarczania Klientom zamówionych produktów, 
  4. warunki i zasady dokonywania płatności,
  5. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy,
  6. zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji,

a także inne Twoje i nasze uprawnienia i obowiązki.

 1. Jeśli chcesz dokonać zakupów w naszym Sklepie musisz zapoznać się wcześniej z Regulaminem i zaakceptować go.
 2. Sklep Plants For Humans jest prowadzony przez Plants4Humans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Spalinowej 5A, 04-294 Warszawa, NIP 1132997019.
 3. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania nam treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla nas lub innych Klientów.
 4. Możesz uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem https://plantsforhumans.com/pages/regulamin oraz pobrać go, zapisać i wydrukować.
 5. Informacje o produktach podane na stronie Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że wysłanie przez Ciebie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z nami umowy sprzedaży wybranych przez Ciebie produktów. Umowę zostaje zawarta z momentem potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez nas. Po zawarciu umowy, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym informacje o zakupionych produktach, cenie i terminie dostawy.
 6. Produkty, które oferujemy w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od tych widocznych na zdjęciach na stronie internetowej, zwłaszcza w przypadku roślin doniczkowych. Dokładamy wszelkich starań, żeby wyświetlać kolory i zdjęcia naszych produktów tak dokładnie, jak to możliwe. Niestety nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz twojego komputera dokładnie odda kolory oferowanych przez nas produktów. 
 7. Wybór niektórych opcji na Stronie może Cię przenieść na inne strony np. na strony operatorów płatności. Regulamin ma zastosowanie tylko do strony Sklepu i nie obowiązuje na innych stronach www.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu złożenia Zamówienia musisz wejść na stronę internetową www.plantsforhumans.com, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Ci komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie. 
 2. Wybór produktów, które chcesz kupić jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać teraz” lub „PayPal”– masz możliwość zmiany wybranych produktów, ich ilości lub modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
 4. Po wybraniu opcji „Dalej” na stronie koszyka zostaniesz poproszony o:
  1. uzupełnienie formularza Zamówienia o niezbędne dane, w szczególności Twoje dane teleadresowe;
  2. wybór opcji dostawy i płatności,
  3. zaakceptowanie i wysłanie Zamówienia, klikając przycisk „Zapłać teraz”, 
  4. każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia, po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych zostanie Ci przedstawione podsumowanie Zamówienia, m.in. łączna cena i informacje szczegółowe o wybranych produktach. 
 5. Składając Zamówienie możesz całkowicie dobrowolnie pozwolić nam zapamiętać Twoje dane dla kolejnych Zamówień. Pozwoli nam to w przyszłości przyspieszyć proces uzupełniania formularza Zamówienia. 
 6. Składając Zamówienie, składasz nam ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Ciebie produktów, na warunkach wskazanych w Zamówieniu. 
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy nami dochodzi po potwierdzeniu przez nas otrzymania i przyjęcia do realizacji Zamówienia. 
 8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawartej umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz wysyłane jest na Twój adres e-mail, podany przez Ciebie podczas składania Zamówienia. W konsekwencji zostanie Ci przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy wraz z jej treścią.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.
 2. Obsługujemy formy płatności takie jak:
  – BLIK,
  – płatność przez bankowość,
  – Mestro, MasterCard, VISA i AMEX.
 3. Oferujemy następujące metody dostawy produktów:
  1. Dostawa na terenie Warszawy wykonywana przez zespół Plants For Humans
  2. Przesyłka kurierska DHL,
  3. Odbiór osobisty.
 4. Oferujemy dostawy produktów wyłącznie na terytorium Polski.
 5. Termin skompletowania Zamówienia wynosi od jednego (1) do dziesięciu (10) dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia. Wysyłki roślin realizowane są w dni robocze od poniedziałku do czwartku, wysyłki samych osłonek i akcesoriów realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
 6. Termin realizacji dostawy przez kuriera wynosi od dwóch (2) do dziesięciu (10) dni roboczych licząc od dnia otrzymania wynagrodzenia za zakupione produkty. 
 7. W przypadku gdy jesteś Konsumentem, ponosimy ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty produktu w trakcie dostawy. Jeżeli produkt zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie dostawy, uprzejmie prosimy Cię o niezwłoczne zgłoszenie nam tego faktu poprzez wiadomość email na adres pomoc@plantsforhumans.com 
 8. Opłata za Zamówienie następuje po potwierdzeniu przyjęcia przez nas Zamówienia. 
 9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Ciebie składa się cena za produkt oraz koszt dostawy. Koszt dostawy i płatności jest zawsze widoczny dla Ciebie w formularzu Zamówienia, na etapie składania Zamówienia oraz w podsumowaniu Zamówienia. 
 10. Podane przez nas ceny w polskich złotych są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 11. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wpisałeś odpowiednie dane w formularzu Zamówienia to na Twoją prośbę wystawimy Ci fakturę VAT. Jeśli jesteś Konsumentem to sprzedaż jest dokumentowana za pomocą paragonów. Faktury i paragony doręczamy w formie elektronicznej wysyłanej na adres email podany w trakcie składania Zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta informujemy Cię, że nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży roślin ze względu na to, że jest to towar ulegający szybkiemu zepsuciu i mający krótki termin przydatności.
 2. Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych w przypadku innych niż rośliny produktów. Postanowienia tej sekcji mają zastosowanie tylko do Konsumentów. 
 3. Bieg 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się: od dnia odebrania Zamówienia przez Ciebie lub przez innego domownika pod wskazanym w Zamówieniu adresem. 
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia musisz nam złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie może (ale nie musi) zostać złożone z wykorzystaniem formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży możesz nam złożyć:
  1.  wysyłając je pocztą lub kurierem wraz z produktem na nasz adres; 
  2. na adres email: pomoc@plantsforhumans.com
 6. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone za pomocą wiadomości e-mail, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie informacji o odstąpieniu za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail przesłanej na Twój adres podany w oświadczeniu.
 7. Żeby zachować 14-dniowy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wystarczy, że wyślesz nam swoje oświadczenie przed upływem tego terminu w dowolny sposób wskazany powyżej.
 8. Skutkiem skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia jest to, że umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą. 
 9. Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży to:
  1. zwrócimy Ci niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia przez nas produktów;
  2. płatność zwrócimy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu;
  3. będziesz zobowiązany niezwłocznie, nie później niż czternastego (14) dnia od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić nam produkty, odsyłając je na nasz adres. Termin zwrotu jest zachowany, jeżeli odeślesz nam produkt przed upływem terminu czternastu (14) dni;
  4. koszty zwrotu produktów w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży będziesz musiał ponieść samodzielnie. Ich wysokość szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 19 PLN;
  5. możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  6. pamiętaj, że jeżeli produkty dotrą do nas uszkodzone lub zniszczone możemy zwrócić Ci część środków, która odpowiada wartości uszkodzenia lub w ogóle odmówić zwrotu w przypadku zniszczenia. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych określa Polityka Prywatności
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

REKLAMACJE

 1. Masz zawsze prawo złożyć reklamację na nasze produkty lub funkcjonowanie Sklepu: 
  1. na piśmie, na nasz adres; 
  2. na adres e-mail: pomoc@plantsforhumans.com.
 2. Twoja reklamacja powinna obejmować: 
  1. informacje dotyczące produktu lub funkcjonowania Sklepu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub opisu zaistniałej sytuacji; 
  2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady lub rozwiązania zaistniałej sytuacji; 
  3. podanie Twoich danych kontaktowych. 
 3. Jeśli zdecydujesz się wykonać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, to o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, będziesz zobowiązany dostarczyć nam wadliwy produkt na nasz koszt, na nasz adres.
 4. Zobowiązujemy się podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone usterki techniczne.
 5. Zobowiązujemy się ustosunkować do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia jej złożenia.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Jeśli nie jesteś Konsumentem to w zakresie zawartych przez nas umów ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia CI szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat. 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Informujemy Cię, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy My i Ty wyrazimy na to zgodę. 
 2. Jako Konsument możesz zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 3. Jako Konsument możesz również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozstrzygania sporów, w tym możliwości skorzystania przez Ciebie, jako Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie tego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejszych Warunków. Takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Możemy zmienić Regulamin w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację Regulaminu;
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2024 r.

KONTAKT 

 1. Kontakt z nami możliwy jest poprzez:
  1. za pomocą poczty e-mail: pomoc@plantsforhumans.com
  2. telefonicznie pod numerem 881308836 - telefon jest czynny od poniedziału do piątku między godziną 09:00 a 16:00

DEFINICJE


Dla przejrzystości Regulaminu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera umowę sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sklepu Plants For Humans, dostępna pod adresem https://plantsforhumans.com/pages/polityka-prywatnosci

Produkty – przedmioty, które znajdują się w naszej ofercie i które są przedmiotem umowy sprzedaży;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;

Strona Sklepu – witryna internetowa dostępna pod adresem https://plantsforhumans.com/

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Tobą i nami, której przedmiotem są produkty; 

Zamówienie – Twoje oświadczenie woli dotyczące zawarcia umowy Sprzedaży produktów, które składasz za pomocą formularza Zamówienia na stronie Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 2. Jeśli jesteś Konsumentem wszelkie spory powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Jeśli nie jesteś Konsumentem wszelkie spory powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.